Två år med Klarabiografen i Kulturhuset.

24 februari, 2014 Filmnyheter130

SF Bio tog över driften av Klarabiografen i januari 2012 och efter två år kan vi notera en fortsatt uppgång av biobesöken till Kulturhuset.

År 2013 hade Klarabiografen 14 294 besökare. Det innebär en ökning med nästan 18 % jämfört med året innan.

Besöken de föregående fyra åren (varav 2012 i SF Bios regi)

År Besök

2012 12 145

2011 6 720

2010 7 175

2009 7 873

Under 2013 visades 79 filmer från 12 olika länder, och bland föreställningarna märks förutom kvällsvisningar även knattebio och barnvagnsbio dagtid.

Det har visat sig att svenska filmer är populärast på Klarabiografen – alla tre platserna på topplistan för 2013 är svenska produktioner:

Film Besök

Searching for Sugar man 6 390

Återträffen 2 654

Äta sova dö 2 124

– Helt klart har intresset för Klarabiografen ökat och vi satsar också på att öka besöken inför
2014 bl a med ett fördjupat samarbete med biografen Sture, säger Thomas Runfors, informationschef SF Bio AB.

Fr o m 2014 sorterar Klarabiografen organisatoriskt under biografen Sture vilket skapar ytterligare förutsättningar för en breddad kvalitativ filmverksamhet och samarbeten rörande festivaler, målgrupper etc.

SF Bio AB – pressmeddelanden

Streama Film